สวัสดีครับ เปิดตัวสำหรับเว็บเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ในส่วนการอบรมพัฒนาครู (สพป.สุรินทร์ เขต 1)
ซึ่งจะใช้ช่องของเว็บไซต์เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
โดย ครูแป้ว... สมศักดิ์ ศิลากุล งานพัฒนาบุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 1
ผอ.ชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป.สุรินทร์ เขต 1

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับข้าราชการครูในสังกัด สพป.สร.1 เท่านั้น

เนื่องจากมีหลายท่านเกิดปัญหาการเข้าระบบไม่ได้ สมัครใหม่ไม่ได้
หรือตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อในฐานข้อมูลของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
ซึ่งอาจเนื่องจากย้ายเข้ามาจากต่างเขต ลืมรหัสผ่าน ลืมอีเมล์เดิม
หรืออาจถูกผู้อื่นนำหมายเลขประชาชนไปใช้
ให้ดำเนินการระบุข้อมูลได้แก่ เลขประชาชน 13 หลัก,เบอร์โทรฯ,วิทยฐานะ,โรงเรียน,กลุ่มสาระ,
ในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อความรวดเร็วสมบูรณ์ของข้อมูล
สำหรับท่านที่ย้ายจากต่างเขต (ช่วง UTQ Online ระยะที่ 1 ปี 2553)
และท่านที่มีปัญหาตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อในฐานข้อมูลของสพป.สุรินทร์เขต 1
ซึ่งบางท่านได้เคยประสานกับผู้ดูแลระบบแล้วแต่ไม่พบข้อมูลใน สพป.สุรินทร์ 1
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลด่วน
เพื่อทางเขตจะรวบรวมรายชื่อเพื่อดำเนินการประสานกับศูนย์ UTQ เพื่อแก้ไขต่อไป
.

โดยขอย้ำว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เฉพาะท่านที่สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เท่านั้น
เขตอื่นอาจตรวจสอบข้อมูลได้กับผู้ดูแลระบบเดิม(UTQ Online ระยะ1 ปี 2553) ของเขตท่าน

ช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์ UTQ Online

http://www.utqonline.in.th

http://www.utqonline.com

http://www.utqonline.net


ข้อแนะนำ

หลีกเลี่ยงการใช้ บราวเซอร์ IE v.8 ในการเข้าเว็บไซต์ เพราะจะทำให้การแสดงผล"มีปัญหา"
แต่ถ้าเป็น
IE v.7 หรือ IE v.9 ก็แสดงผลได้ปรกติ
แนะนำให้ใช้ Firefox หรือ Chrome ในการเข้าเว็บไซต์แทน
และ ท่านสามารถ"คลิ๊กดาวน์โหลด"ได้โดยเลือกที่"ชื่อของโปรแกรม"เลยครับ

ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
ดำเนินการรายงานข้อมูลการพัฒนาครู UTQ Online ระยะ 2
ตามหนังสือ สพป.สร.เขต 1 ที่ ศธ 04166.บค/1751 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555
ซึ่งได้แจ้งโรงเรียนทราบแล้วพร้อมไฟล์ excel กรอกข้อมูล ทาง e-office
ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบ และกรอกข้อมูลจำนวนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบผ่าน UTQ Online
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ www.utqonline.in.th ณ วันที่ 22 กันยายน 2555
เพื่อเร่งรัดให้โรงเรียนดำเนินการให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ครบร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
.
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานข้อมูลการเข้าอบรม UTQ Online ของ สพป.สุรินทร์ 1 คลิกที่นี่
.
ตรวจสอบข้อมูลและกรอกบันทึกจำนวนผู้บริหาร ครู คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ขยายเวลาอบรมและดาวน์โหลดวุฒิบัตร

UTQ Online ได้ขยายเวลาอบรมถึง 27 กันยายน 2555 เวลา 24.00 น.
และดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ตลอดไป
ท่านผู้บริหาร คุณครู ศึกษานิเทศก์ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนเรียนเร่งรัดดำเนินการด่วน
เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจึงเพิ่มวิธีการช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
มีปัญหาการเข้าระบบสามารถกรอกข้อมูลโดยคลิกที่นี่แบบฟอร์มออนไลน์
เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป