สวัสดีครับ เปิดตัวสำหรับเว็บเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ในส่วนการอบรมพัฒนาครู (สพป.สุรินทร์ เขต 1)
ซึ่งจะใช้ช่องของเว็บไซต์เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
โดย ครูแป้ว... สมศักดิ์ ศิลากุล งานพัฒนาบุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 1
ผอ.ชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป.สุรินทร์ เขต 1

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับข้าราชการครูในสังกัด สพป.สร.1 เท่านั้น

เนื่องจากมีหลายท่านเกิดปัญหาการเข้าระบบไม่ได้ สมัครใหม่ไม่ได้
หรือตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อในฐานข้อมูลของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
ซึ่งอาจเนื่องจากย้ายเข้ามาจากต่างเขต ลืมรหัสผ่าน ลืมอีเมล์เดิม
หรืออาจถูกผู้อื่นนำหมายเลขประชาชนไปใช้
ให้ดำเนินการระบุข้อมูลได้แก่ เลขประชาชน 13 หลัก,เบอร์โทรฯ,วิทยฐานะ,โรงเรียน,กลุ่มสาระ,
ในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อความรวดเร็วสมบูรณ์ของข้อมูล
สำหรับท่านที่ย้ายจากต่างเขต (ช่วง UTQ Online ระยะที่ 1 ปี 2553)
และท่านที่มีปัญหาตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อในฐานข้อมูลของสพป.สุรินทร์เขต 1
ซึ่งบางท่านได้เคยประสานกับผู้ดูแลระบบแล้วแต่ไม่พบข้อมูลใน สพป.สุรินทร์ 1
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลด่วน
เพื่อทางเขตจะรวบรวมรายชื่อเพื่อดำเนินการประสานกับศูนย์ UTQ เพื่อแก้ไขต่อไป
.

โดยขอย้ำว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เฉพาะท่านที่สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เท่านั้น
เขตอื่นอาจตรวจสอบข้อมูลได้กับผู้ดูแลระบบเดิม(UTQ Online ระยะ1 ปี 2553) ของเขตท่าน

ช่องทางเข้าสู่เว็บไซต์ UTQ Online

http://www.utqonline.in.th

http://www.utqonline.com

http://www.utqonline.net


ข้อแนะนำ

หลีกเลี่ยงการใช้ บราวเซอร์ IE v.8 ในการเข้าเว็บไซต์ เพราะจะทำให้การแสดงผล"มีปัญหา"
แต่ถ้าเป็น
IE v.7 หรือ IE v.9 ก็แสดงผลได้ปรกติ
แนะนำให้ใช้ Firefox หรือ Chrome ในการเข้าเว็บไซต์แทน
และ ท่านสามารถ"คลิ๊กดาวน์โหลด"ได้โดยเลือกที่"ชื่อของโปรแกรม"เลยครับ

ประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
ดำเนินการรายงานข้อมูลการพัฒนาครู UTQ Online ระยะ 2
ตามหนังสือ สพป.สร.เขต 1 ที่ ศธ 04166.บค/1751 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555
ซึ่งได้แจ้งโรงเรียนทราบแล้วพร้อมไฟล์ excel กรอกข้อมูล ทาง e-office
ขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบ และกรอกข้อมูลจำนวนข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบผ่าน UTQ Online
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ www.utqonline.in.th ณ วันที่ 22 กันยายน 2555
เพื่อเร่งรัดให้โรงเรียนดำเนินการให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ครบร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของ สพป.สุรินทร์ เขต 1
.
ดาวน์โหลดไฟล์รายงานข้อมูลการเข้าอบรม UTQ Online ของ สพป.สุรินทร์ 1 คลิกที่นี่
.
ตรวจสอบข้อมูลและกรอกบันทึกจำนวนผู้บริหาร ครู คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

ขยายเวลาอบรมและดาวน์โหลดวุฒิบัตร

UTQ Online ได้ขยายเวลาอบรมถึง 27 กันยายน 2555 เวลา 24.00 น.
และดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ตลอดไป
ท่านผู้บริหาร คุณครู ศึกษานิเทศก์ท่านใดยังไม่ลงทะเบียนเรียนเร่งรัดดำเนินการด่วน
เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจึงเพิ่มวิธีการช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
มีปัญหาการเข้าระบบสามารถกรอกข้อมูลโดยคลิกที่นี่แบบฟอร์มออนไลน์
เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แจ้งให้ activate e-mail

ด้วยปรากฏว่ามีหลายท่านที่ยังไม่ทำการเช็ค activate E-mail ตอบกลับ
ซึ่งผลต่อการเข้าใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้ยืนยันตัวตน
ขอให้ท่านรีบดำเนินการเปิดอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ตอนที่ลงทะเบียน แล้วทำการตอบกลับด้วย

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์

ในการเข้าระบบ UTQ Online อาจเกิดปัญหา
การเข้าใช้งาน ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก
ขอให้ท่านพยายามหาช่วงเวลาที่คาดว่ามีผู้ใช้งาน
จำนวนไม่มาก

ผู้ดูแลระบบของ สพป.สุรินทร์ เขต ๑
มีหน้าที่ดูแลท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครลงทะเบียน
การเข้าระบบ แก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่าน
หรืออีเมล์ไม่ถูกต้อง เท่านั้น เมื่อท่านลงทะเบียน
เรียนแล้วมีปัญหาจากรายวิชาท่านต้องติดต่อกับวิทยากร
ประจำวิชาด้วยตัวท่านเอง


เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานประจำในหน้าที่
จึงไม่สามารถแก้ปัญหาบางประการได้ทันทีทันใด
ประกอบกับการเข้าระบบเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ผู้ดูแลระบบต้องใช้เวลาช่วงดึกหรือเช้ามืดจึงจะแก้ไขได้
จึงขอความกรุณาใช้วิธีการส่ง SMS ข้อความทางโทรศัพท์

1.กรณีลืมรหัสผ่านหรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ส่งข้อความ ดังนี้

UTQเลขประชาชน 13 หลัก,เบอร์โทรฯ,วิทยฐานะ(คผช/ครู/ช/ชพ),โรงเรียน,กลุ่มสาระ(ระบุย่อๆ เช่น คณิต-ป(ประถม)-ม(มัธยม),
ตัวอย่างเช่น UTQ1234567891012,0811111111/ชพ/ทุ่งรูง/คณิต-ป
2. กรณีเพิ่มรูปภาพเข้าไปใหม่หลังเริ่มรับการอบรมแล้ว/ภาพไม่ปรากฏในวุฒิบัตร ส่งข้อความดังนี้
UTQเลขประชาชน 13 หลักPic

ตัวอย่างเช่น UTQ1234567891012PIC


โดยส่งถึง ผู้ดูแลระบบ UTQ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้แก่
นายชินวงศ์ ดีนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง 0810741761
หรือทางอีเมล์ chinnawong.d@gmail.com


ปัญหาที่พบทั่วไป
1.ภายหลังลงทะเบียนแล้วไม่เปิดอีเมล์เพื่อ activate email
ยืนยันตัวตนกับระบบโดยระบบจะส่งเมล์หลังสมัครภายใน 5 นาที
เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าอีเมล์ใช้ได้จริง
เพราะ อีเมล์จะเป็นช่องทางที่วิทยากรประจำวิชา
แจ้งข่าวหรือโต้ตอบกับท่าน
หรือใช้แจ้งท่านเมื่อลืมรหัสผ่านเข้าระบบ
เนื่องจากมีผู้ไม่ activate จำนวนมาก
และมีหลายท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
ระบบจะไม่ส่งอีเมล์ไปให้
** ผู้ดูแลระบบจึงได้ทำการอนุญาตการใช้งาน
ให้ทางหน้าเว็บ ในทุกๆวันเวลาประมาณ 06.00,
09.00,12.00 ,14.00,16.00,18.00,20.00 **
ให้ท่านทดลองเข้าสู่ระบบด้วย เลข 13 หลัก
และ password ที่กำหนดไว้ตอนสมัครลงทะเบียน
เพื่อลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องรออีเมล์ตอบกลับ

(****กรณีท่านที่ใช้ Notebook โปรดตรวจสอบแป้นพิมพ์ด้วย
ว่าในขณะที่ลงทะเบียนเลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ****)

2.พบว่าหลายท่านไม่ศึกษาคู่มือการใช้งาน
โดยพบว่าภายหลังลงทะเบียนสมัครเข้าระบบกับ UTQ แล้ว
เมื่อจะลงทะเบียนเรียนไปเลือกเมนูลงทะเบียนอีกครั้ง
ที่ถูกต้องจะต้องเลือกเมนู สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม
แล้วจึงเลือกหลักสูตร ลงทะเบียนเรียน

3.อีเมล์ใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ลงอีเมล์ที่ใช้ได้จริง

4.เลือก สำนักงานเขตผิด บางท่านเลือก กำแพงเพชรเขต 1
ซึ่งจะไม่มีข้อมูลของท่านปรากฏในฐานข้อมูลของ สพป.สร เขต 1
กรณีนี้จะต้องติดต่อเข้า call center ศูนย์ UTQ
เพื่อลบข้อมูลออกก่อน แล้วจึงจะสมัครใหม่ได้

ชินวงศ์ ดีนาน
4/11/2553

ทบทวนขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
การลงทะเบียนเลือกหลักสูตร/วิชาเรียน และการเรียน
ขั้นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัคร utqonline จะต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่ (E-mail Address) ที่ใช้งานได้จริงเท่านั้น
ขั้นที่ 2 การลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ utqonline ให้คุณครูเข้าสู่ระบบอีเมลแล้วคลิกที่ "กล่องจดหมาย/กล่องขาเข้า/Inbox" เปิดทิ้งไว้ก่อนเลย เพื่อรอรับจดหมายแจ้ง username และ password (เป็นการเช็คว่าอีเมลของคุณครูเปิดเข้าใช้งานได้จริง)
การลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ utqonline ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ไปที่เว็บ http://www.utqonline.in.th หรือ http://www.utqonline.com หรือ http://www.utqonline.net
2.2 คลิกที่เมนู "สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม" ด้านซ้ายมือ --> คลิกที่ "ลงทะเบียน" แถบเมนูด้านขวามือบน
2.3 ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิก “ตรวจสอบ” เลขบัตรนี้ใช้เป็นชื่อผู้ใช้ (username) ในการเข้าสู่ระบบ (login)
2.4 ถ้าใส่ถูกจะแสดงข้อมูลของคุณครู ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบ หรือตรงไหนไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.4.1 ช่องอีเมล ให้คุณครูใส่ที่อยู่อีเมลของตนเอง สะกดให้ถูก ครูส่วนมากสะกดที่อยู่อีเมลของตนเองผิด (**สำคัญมาก อ่านข้อ 2.6 **) ถ้าใส่ที่อยู่อีเมลผิด utqonline ก็ส่งอีเมลไปผิดเช่นกัน คุณครูก็จะไม่ได้รับอีเมลจาก utqonline)
2.4.2 ช่องรหัสผ่านและช่องยืนยันรหัสผ่าน ให้คุณครูใส่รหัสผ่าน 6 หลัก เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง (จำให้ได้ จดไว้ให้ดี แนะนำให้ใช้เลข 6 ตัวหลังของเลขประชาชน)
2.4.3 ช่องจังหวัด ให้คลิกเลือกรายการที่ปุ่ม listbox (สามเหลี่ยมชี้ลง) เลือกรายการ 32-สุรินทร์ ส่วนช่องอำเภอ ช่องตำบลให้คลิกเลือกที่ listbox เช่นกัน (ห้ามพิมพ์ลงไป ให้คลิกเลือก)
2.4.4 ช่องวันเดือนปีเกิด ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง โดยคลิกเลือกที่ปฏิทิน
ส่วนช่องอื่น ๆ ควรจะมีข้อมูลถูกต้องหมดแล้ว ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.5 คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" ที่ด้านล่างขวามือ
2.6 ระบบ utqonline จะแจ้งการลงทะเบียน username และ password ไปตามที่อยู่อีเมล ที่กำหนดในข้อ 2.4.1
2.7 ครูส่วนมากไม่ไปเช็คอีเมลที่ระบุในข้อ 2.4.1 เพื่อดู username, password และคลิกลิงค์ activate code เพื่อยืนยัน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้คุณครูไปเช็คที่อีเมลของคุณครูแล้วคลิกที่ "กล่องจดหมาย/กล่องขาเข้า/Inbox" จะมีอีเมลจาก utqonline แจ้ง username และ password เข้ามา 1 ฉบับ ถ้ายังไม่มีอีกให้รอสักครู่ไม่เกิน 5 นาที แล้วค่อยคลิกใหม่ ให้คุณครูคลิกอ่านรายละเอียด แล้วคลิกที่ลิงค์ของ utqonline ด้านล่างจดหมาย เพื่อยืนยัน หรือ activate เป็นอันเสร็จขั้นตอนนี้ ระบบจะอนุญาตโดยอัตโนมัติ แสดงว่าคูณครู "ลงทะเบียน" เป็นสมาชิก utqonline เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกเรียนหลักสูตร/วิชาต่าง ๆ

คุณครูที่สมัคร utqonline โดยใช้ hotmail, windowslive หรืออีเมลอื่น ถ้าคลิกที่ "กล่องจดหมาย/กล่องขาเข้า/Inbox" แล้วไม่มีอีเมลแจ้ง username และ password จาก utqonlie ให้คลิกที่ "จดหมายขยะ/อีเมลขยะ/Junk mail/Spam mail" จะมีอีเมลจาก utqonline อยู่ 1 ฉบับ ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง แล้วยังไม่ได้รับอีเมลจาก utqonline อย่าโอ้เอ้ลังเลใจ หรือ สมัคร utqonline แล้วใส่อีเมลไม่ถูกต้อง คุณครูจะไม่ได้รับอีเมลแจ้ง username และ password จาก utqonlie ให้คุณครูแจ้งปัญหาไปยังผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์เขต 1 เพื่อตรวจสอบหรืออนุญาต